Navázání nezávazné konverzace je skvělá možnost, jak mluvit s tolika lidmi, s kolika je to jen možné. Přečtěte si náš návod, jak se zdokonalit v nezávazné konverzaci.

Nezávazná konverzace je druh lehké konverzace, do které se pouštíte, když nechcete mluvit o ničem důležitém. Je to neosobní způsob, jak začít konverzaci s úplně cizím člověkem, jehož neznáte příliš dobře. V podstatě je nezávazná konverzace jen krátký dialog. To zní jednoduše, ne? Zamyslete se ještě jednou. Ačkoliv nezávazná konverzace nevyžaduje žádná důležitá témata, pro studenta angličtiny je to nedílnou součástí studia jazyka, ve které je třeba se zdokonalit. .

Proč je nezávazná konverzace tak důležitá?

Navázání nezávazné konverzace je nedílnou součástí běžného života ve většině anglicko mluvících zemích. Z pravidla je to přátelský způsob, jež vám dá možnost seznámit se s novými lidmi. Nezávazná konverzace prolamuje ledy a nenuceně vyplňuje obvykle trapné ticho. Ačkoliv většina z nás ji nesnáší, ať chceme nebo ne, někdy se do ní zapojit prostě musíme, ať už v osobním či pracovním životě. Navázání nezávazné konverzace je také způsob, jak můžete mluvit anglicky několikrát za den. Občas může i nezávazná konverzace přerůst v konverzaci na daleko hlubší téma, ale začít je třeba stejně běžné.

O čem je z pravidla nezávazná konverzace?

Všimli jste si někdy lidí, kteří se bavili o počasí, a vy jste si říkali proč asi? Povídat si o počasí je nejčastější téma Britů, jak navázat nezávaznou konverzaci.

V podstatě cokoli, co se stalo nedávno je dobrým tématem pro začátek nezávazné konverzace. Zeptat se prostě někoho, jak proběhl jeho den, či jak se cítí, bavit se o běžných zájmech, či okomentovat něco, co se právě děje v moment konverzace je skvělý způsob k prolomení ledů. Navázat nezávaznou konverzaci můžete i s cizím člověkem, zatímco čekáte na autobus nebo s někým na ulici, anebo s někým, s kým byste si rádi popovídali a poznali člověka lépe.

Jak je možné navázat nezávaznou konverzaci?

Ukážeme vám zlatá pravidla nezávazné konverzace, jež vám pomohou navázat řeč s kýmkoliv i o čemkoliv

1. Zeptejte se tázacím slovem

Tázací slova (co, kde, kdy, kolik, kdo, proč) mohou zavést vaši konverzaci kamkoliv. Na otázky s tázacími slovy se těžko odpovídá pouze slovy “ano” nebo “ne”. Je to naopak stimul k tomu, aby se lidi otevřeli a začali mluvit o čemkoliv, co považují v dané chvíli za relevantní. Což zároveň může vyprovokovat nová témata konverzace.

2. Naučte se naslouchat

Poslouchejte pozorně, zatímco druhý člověk mluví, což každého vždycky velice potěší. Je to základ jakékoli smysluplné konverzace. Úsměv, kontakt z očí do očí a přikyvování jsou projevy neverbální konverzace, jež je vždy dobré použít. Když budete pozorně poslouchat druhého člověka, může to vést k prohloubení vašeho vztahu, jelikož ho to jistě potěší a povzbudí mluvit víc.

3. Ukažte zájem a nadšení

Doslova je důležité, abyste občas požádali o vysvětlení či shrnutí toho, co bylo právě řečeno, a tím ukážete váš zájem. Existuje spousta jazykových technik, jak vyjádřit zájem během konverzace. Například dovětky ve větách, obvyklé odpovědi či doplňující otázky.

4. Prohloubení konverzace

Použijte každou odpověď jako začátek nové konverzace. Když vám například někdo řekne, odkud je, v odpovědi se můžete zeptat na město, kde se narodil. Jak vypadá? Jestli se hodně odlišuje od místa, kde se právě nacházíte? Jak často jezdí zpátky? Čím je to město významné?

Jestli jste třeba na konferenci, první otázka bude nejspíš o probíhající konferenci (Co si myslíte o tématu konference?). Navazující otázka může být ohledně organizace (Už jste se někdy účastnili akce organizované touto firmou?).

5. Vždy odpovídejte na otázky

Vždycky! A neříkejte pouze ano nebo ne. Snažte se vždycky dát širokou odpověď, dokonce i když daná osoba, s níž se bavíte, se vás neptá otázkou s tázacím slovem.

Pár řádků, jež vám pomohou začít nezávaznou konverzaci

Jak se daří? Už jste tady byli? Jaký byl váš víkend? Co jste dělali poslední dobou? Dneska je ale pěkný den, viďte? Pocházíme odtud? Jste tady na dovolené? Mají autobusy obvykle zpoždění? Chodíte sem často?

Posuňte vaše konverzační návyky o úroveň výš. Zeptejte se nás na online chatu, či nám zašlete email a zjistěte více o našich konverzačních kurzech angličtiny na Maltě a Gozu – [email protected].

Facebook Comments