BELS nabízí kurzy angličtiny pro dospělé i mládež.

Pyšníme se naší 20-letou zkušeností ve výuce anglického jazyka na Maltě i Gozu.

Naše kurzy angličtiny pro dospělé na Maltě i Gozu zahrnují individuální, skupinové a dokonce online lekce. Všechny naše kurzy jsou dostupné jak krátkodobě, tak dlouhodobě, což znamená, že můžete k nám přijet jak na týden, tak i na celý rok.

1. Skupinový kurz všeobecné angličtiny

Kurz všeobecné angličtiny ve standardních skupinách vám pomůže rozšířit svoje návyky anglického jazyka (čtení, psaní, poslech a mluvení) ve všech částech jazyka (gramatice, slovní zásobě, fonologii a řeči). Dá se říci, od každého něco, což je velice efektivní způsob, jak si zlepšit vaší úroveň angličtiny.

Všechno hodiny jsou vedeny komunikativní formou ve třídách, jež jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Jinými slovy budete neustále používat angličtinu, ať už děláte gramatiku či fonologii. Kromě toho jsou naše hodiny zábavné, během nichž se používají skutečná videa, písničky a webové stránky.

Standardní skupiny na našich kurzech angličtiny pro dospělé na Maltě/Gozu jsou maximálně po 12 studentech v každé třídě. Kromě toho je tu také možnost volby mini skupiny (max. 6 studentů), jestli dáváte přednost menším třídám.

2. Konverzační skupinové kurzy

BELS konverzační hodiny pomohou rozšířit vaše hovorové schopnosti. Tyto hodiny trvají hodinu a půl a jsou zaměřeny výhradně na mluvení.

Na těchto hodinách angličtiny se budete učit a zdokonalovat v každodenním jazyce, jako například jak si objednat v restauraci, postěžovat si, jak se zeptat na radu, ukázat a vysvětlit cestu, vyprávět příběhy, dělat návrhy, souhlasit a nesouhlasit s něčím. Kromě toho budete procvičovat hovorovou angličtinu v různých debatách, hrách či během práce nad projekty. Je to perfektní možnost mluvit anglicky prostřednictvím různých veselých aktivit a přitom i v multikulturním prostředí. Na těchto hodinách budete rozvíjet svojí slovní zásobu a mluvit plynně anglicky.

Tyto hodiny jsou k dispozici každé odpoledne. Lze je objednat samostatně, či jako součást intenzivního kurzu všeobecné angličtiny, který zároveň zahrnuje standardní skupinové kurzy. Naše intenzivní kurzy jsou jedny z nejpopulárnějších kurzů angličtiny pro dospělé na Maltě a Gozu.

3. Individuální hodiny

Během soukromých hodin se bude pozornost věnovat výhradně vám. První den se váš lektor seznámí s vašimi požadavky a naplánuje program přímo pro vás. Lze si objednat individuální lekce všeobecné angličtiny, obchodní angličtiny, přípravu na zkoušku, procvičování gramatiky či pouze konverzační hodiny v angličtině. Na hodinách budete pouze vy se svým lektorem, čili bude veškerá látka uzpůsobena pouze a výhradně vašim potřebám.

Časové rozvržení vašich hodin je také velice flexibilní a můžete si je objednat navíc k vašemu skupinovému kurzu, samostatně, či online.

4. Kurz obchodní angličtiny v mini skupinách

Náš skupinový kurz obchodní angličtiny je nejlepší volbou pro ty, jejichž cílem je zdokonalit si jazyk obchodní angličtinu či angličtinu do práce. Obsah kurzu zahrnuje různá témata, jež jsou klíčová v obchodním prostředí jako například obchodní jednání, telefonování, psaní e-mailů, jednání, řešení problémů a další obvyklé scénáře, se kterými se můžete setkat každý den v práci a na různých obchodních schůzkách.

Hodiny jsou založeny na autentických výukových materiálech a případech z pracovního života, práci na projektech a jiných praktických cvičeních. Díky tomuto kurzu získáte opravdovou zkušenost používání jazyka, jež odpovídá skutečné obchodní atmosféře.

Jelikož je to mini skupina, minimální počet studentů v každé třídě je 6, což umožní lektorovi věnovat vám více pozornosti. V případě, že byste se však rádi zaměřili na nějaké speciální odvětví či obor, pak byste měli zvolit individuální lekce. Kromě toho je také možné si objednat semi-individuální lekce se svým kolegou, či spolužákem.

5. Skupinová příprava na zkoušku IELTS

IELTS kvalifikace se stává stále častějším požadavkem pro většinu anglicky mluvících zaměstnání a vzdělávacích institucí. Tato zkouška je celkem komplikovaná a specifická, takže přípravné hodiny jsou rozhodně zárukou dobrého výsledku.

Pomůžeme vám následujícím způsobem. Díky kurzu se seznámíte se strukturou zkoušky IELTS a s potřebnými návyky, které budete hodně procvičovat. Prozradíme vám zároveň i užitečné tipy, jak na zkoušku. Tyto skupinové kurzy trvají pouze hodinu a půl každý den. Navíc si k nim můžete objednat i individuální lekce.

6. Online hodiny

Ne vždycky je to však možné studovat angličtinu v zahraničí, ať už kvůli práci, či z jiného důvodu. Navíc ve většině zemí to vlastně ani není možné si procvičovat angličtinu. Z tohoto důvodu studenti často zapomínají mluvit anglicky. A proto vám můžeme poskytnout naše kurzy angličtiny online. Je to skvělá možnost učit se anglicky, zatímco pracujete či studujete na univerzitě ve své zemi, a zároveň si však udržujeme svoji úroveň angličtiny i po ukončení jazykového kurzu.

Tyto hodiny angličtiny online jsou velice flexibilní, ať už jde o čas či počet hodin týdně. Na těchto hodinách zhodnotí náš kvalifikovaný lektor vaše požadavky a naplánuje výukový program, jež bude založen právě na vašich požadavcích. Navíc lze pokračovat ve studiu právě se stejným lektorem, jež jste měli na kurzu u nás!

Nejste si jisti, který kurz je pro vás nejlepší? Zašlete nám email na i[email protected] a my vám poradíme a poskytneme zdarma cenovou nabídku našich kurzů angličtiny pro dospělé na Maltě a Gozu.

 

Facebook Comments