4 výhody, které interaktivní tabule vnesou do třídy - BELS Malta

Technologie přináší nové kreativní perspektivy do výuky v jazykové škole BELS Malta.

Těší nás, že se můžeme podělit s pozitivním vlivem, jež mají interaktivní tabule v našich třídách.

Lidé se učí různými způsoby, všichni však mají jedno společné. Všichni se učí lépe, když jsou plně pohrouženi a nejlepší způsob, jak zaujmout studenty, je díky různorodým metodám výuky. Interaktivní bílé tabule vnáší do tříd život a usnadňují způsob výuky. Proto jsme nainstalovali interaktivní tabule do všech tříd v BELS jazykové škole na Maltě.

Pro více informací o kurzech v BELS jazykových školách na Maltě

Ukážeme vám výhody pravidelného používání interaktivních tabulí ve třídách:

1. Lepší a jednodušší výuka

Používáním interaktivních tabulí umožní studentům lépe porozumět vykládané látce. Tento způsob se bude líbit jak studentům s lepšími jak vizuélními tak i poslechovými schopnostmi. Dokonce i studenti, jež se hůř soustředí, budou stále dávat pozor. To je jeden z hlavních důvodů, proč si studenti chválí interaktivní tabule v našich BELS jazykových školách na Maltě a Gozu.

2. Efektivní využití času

Vizualizace dělá vše zřetelnější a jednodušší, obzvláště pro studenty s nižší úrovní (či pro roztěkané studenty). Už se nemusí diktovat odpovědi, či ztrácet půl hodiny na opravy – odpovědi se jednoduše zobrazí na tabulích, což je daleko pohodlnější a jednoduší pro opravení chyb, nejasností, či vyřešení problému.

3. Vyšší spolupráce a aktivita v hodinách

V BELS jazykových školách na Maltě věříme, že komunikativní způsob používaný ve výuce je ten právý. Interaktivní tabule umožní komunikativní výuku, protože studenti jsou v hodinách daleko víc aktivní. Už žádné poznámky, neboť s interaktivními tabulemi můžeme uložit obrázky, či probíranou látku na později. To umožní studentům se lépe soustředit a zapojit se do procesu výuky, nežli jako posluchač.

4. Hodiny jsou víc flexibilní

Výuka není omezena jen na obsah učebnice. S interaktivní tabulí a přípojením na internet mají lektoři neomezené výukové zdroje. Hodiny jsou tak aktivní díky videím, obrázkům, audio a prezentacím na určité téma.

Pro více informací o kurzech v BELS jazykových školách na Maltě a Gozu kontaktujte nás na [email protected].

Facebook Comments