Jaké jsou výhody individuálních hodin angličtiny? - BELS Malta

Jaké výhody můžete získat na individuálních hodinách angličtiny?

BELS věří v cílenou výuku a je zastánkyně otevřené metody výuky se zajímavými diskusním. Počtěte si!

Občas se stane, že kurzy všeobecné angličtiny vám nemohou pomoci realizovat vaše studijní cíle. V tomto případě jsou tu pak individuální hodiny angličtiny. Tyto hodiny mohou být využity vedle všeobecného kurzu angličtiny, či samostatně jako oddělený individuální kurz. To vše záleží na vašich studijních potřebách a cíli.

Kdy bych se měl zamyslet nad individuálními hodinami angličtiny?

V první řadě je to asi v případě, kdy máte nějaký speciální studijní cíl a potřebujete se zdokonalit v něčem, co není relevantní většině studentů a každodenním situacím. Za druhé je dobré zvážit individuální hodiny, když jste úplný začátečník a necítíte se úplně na skupinové hodiny. Za třetí je to v případě, že byste rádi, aby se lektor věnoval pouze vám a vaše výuka probíhala v klidném prostředí. V neposledním případě je dobré zvážit individuální hodiny v případě, že vám nevyhovuje rozvrh našich hodin a nemůžete navštěvovat naše skupinové každodenní kurzy.

Vzhledem k tomu, že individuální lekce jsou především o vás, jsou ideální pro studenty, jež mají specifické cíle, například: příprava na zkoušku, angličtina do práce, angličtina pro specifické účely (online herny, letectví, klientský servis, zdravotnictví, bankovnictví a další dle potřeby).

Individuální hodiny jsou také daleko flexibilnější, co se týče časového plánování. Jestli máte práci, pak zajisté nebudete moct chodit na naše dopolední hodiny, můžete si však místo toho objednat individuální hodiny angličtiny, jež budou přizpůsobeny vašemu rozvrhu. Kromě toho si můžete doplatit individuální hodiny angličtiny i k vašemu skupinovému dopolednímu kurzu, abyste se mohli lépe zdokonalit v mluvení, či se zaměřit na nějaké části jazyka, jež vám dělají problémy. .

Co je jiné na individuálních hodinách angličtiny?

Zatímco kurzy všeobecné angličtiny obvykle zahrnují tak trochu od všeho, můžete se na individuálních hodinách zaměřit právě na to, co vám činí potíže. Kromě toho bude tempo hodin uzpůsobeno pouze vám. Kvalifikovaný BELS lektor naplánuje vaše individuální hodiny angličtiny speciálně dle vás. Jestli byste raději během individuálních hodin pouze mluvili (místo probírání gramatiky a ostatního) i to je zajisté možné!

Během první hodiny zjistí váš lektor vše o vás a vašich požadavcích, aby pak mohl naplánovat hodiny. Což znamená, že hodiny pak budou naplánovány výhradně pro vás, pomocí odpovídajícího materiálu a reálných příkladů ze života, jež se vám budou určitě hodit.

Co se můžu naučit na individuálních hodinách angličtiny?

De facto úplně cokoli. Ať už se zaměříte na obchodní angličtinu, přípravu na zkoušky (IELTS, TEOFL), či studium angličtiny se speciálním zaměřením (kadeřnictví, zdravotnictví, finance), či pouze zdokonalování vašich sociálních konverzačních dovedností, lektor naplánuje lekce určené výhradně pro vás.

Kde probíhají BELS lekce angličtiny?

Lekce angličtiny probíhají jak v BELS Malta, tak v naší jazykové škole BELS Gozo, online, či je možné zorganizovat i u vás práci.

Chtěli byste se dozvědět více informací o individuálních hodinách angličtiny s BELS? Pak nám zašlete email na [email protected].

Facebook Comments