Školící kurz obchodní angličtiny pro místní účetní firmu – BELS Malta

Zampa Debattista je malá účetní a pojišťovací firma, jež nás kontaktovala kvůli školení týkajícího se mezinárodního obchodování. V souvislosti s proaktivní firemní kulturou nás oslovili, abychom jim pomohli excelovat ve svých týmových rolích. 

Úzce jsme spolupracovali s jejich týmem na rozvoji jejich dovedností v prezentování informace profesionálním a srozumitelným způsobem rozličnému publiku. Poté, co jsme se seznámili s jejich firemní politikou a členy týmu, sestavili jsme tréninkový program, který jsme pak doladili s klíčovými představiteli společnosti.

Bylo nabídnuto školení, které zahrnovalo vše od interního psaní zpráv až po prezentace na mezinárodních konferencích. Během školícího kurzu jsme zaměstnancům a vedoucím týmu podávali pravidelné zprávy a průběžně znovu oceňovali jejich studijní požadavky.

Přečtěte si zkušenost Zampa Debattista s BELS:

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli vyhledat školení obchodní angličtiny?

Zampa Debattista a BELS pro obchodní angličtinu

Práce v multijazykovém prostředí sebou přináší i problémy, jež se týkají efektivní a správné komunikace. Všimli jsme si totiž nechutě a nízkého sebevědomí u našich zaměstnanců, když měli odprezentovat materiály rozlišnému publiku. Anebo jim to trvalo příliš dlouho, a pak ještě ani nepůsobili důvěrihodně.

Proč jste si vybrali BELS?

Když jsme hledali perfektního poskytovatele školení obchodní angličtiny, bylo pro nás klíčovým, abyhom našli společnost, jež dokáže skloubit jak naše akademické, tak profesionální potřeby při komunikaci s našimi kolegy a partner ve firmním prostředí, kde je angličtina hlavním jazykem. Jako firma je BELS neveliká, avšak udělila nám i našim specifickým požadavkům čas i energii. Jak akademický tým, tak i management se ukázaly být velice schopnými a vložili vše do toho, aby poskytli exceletní a na míru ušitý servis, který slíbili.

Dali nám take jasně najevo, že školení obchodní angličtiny není v žádném případě univerzální školení. To znamenalo, že každý účastník školení měl svůj vlastní profesionální rozvojový cíl, ke kterému měl směřovat během celého program. Stanovení tohoto individuálního cíle pro každého účastníka, jak jazykového, tak i profesního, bylo klíčovým a rozhodujícím faktorem pro výběr BELS pro náš školicí program.

Jaké byly zkušenosti se studiem v BELS?

Nejdůležší oblastí, jež jsme chtěli probrat, bylo sdělování důležitých informací profesionálním způsobem. Všechny elementy našeho profesního života od získávání kontaktů, psaní zpráv, až po prezentace na mezinárodních konferencích byly probrány buď na skupinových či na individuálních hodinách.

Způsob výuky byl interaktivní a zaměřený na studenty. Naši zaměstnanci se aktivně podíleli na jednotlivých zadáních. Tato zadání byla založena na reálných profesionálních situacích, jež vznikají každý den v našich kancelářích.

Jaké výsledky jste pozorovali po absolvování BELS kurzů?

Zaznamenali jsme zvýšení sebedůvery mezi těmi zaměstnanci, jež se účastnili tohoto školícího programu.

Po absolvování kurzu začali naši zaměstnanci projevovat více zájmu o zadání v angličtině a také se účastnit mezinárodních jednání, teď, když jsou již vybaveni nezbytnými jazykovými nástroji pro efektivní navazování kontatků a smysluplnou konverzaci. Kromě toho jsou v tom take daleko víc efektivnější než předtím.

Vidíme také nárůst zřetelnějších cílů v jednotlivých odděleních. Kromě toho jsme nyní schopni poskytnout našim klientům daleko lepší servis týkající se každého individuálního klienta.

O dvou účastnících tohoto programu jsme věděli, že jim musíme věnovat více individuální pozornosti. U jednoho z nich jsme si všimli, že se vyhoupl za hranice svého normálního působení, kdy si vše nechával jen pro sebe a dával přednosti komunikaci prostřednicvím emailů. Po kurzu byl schopen daleko lepší komunikace se svými kolegy, neboť se naučil se lépe a efektivněji vyjadřovat.

Další příklad máme od zaměstnance, jež měl individuální lekce, aby si zlepšil svůj písemný projev. Jedna z jeho hodin se týkala spojovacích výrazů, jež si vytiskl a nalepil nad pracovní stůl a používal je, kdykoli musel psát formální email či zprávy. Bylo to pro něj velice učitečné a jeho písemný projev se hodně zlepšil.

Doporučili byste BELS?

Na základě našich pozitivních výsledků a investic, jež jsme do školícícho program vložili, bychom rozhodně bez jakéhokoli váhání doporučili BELS všem místním společnostem. Velice si ceníme jejich času, trpělivosti, proactivity v průběhu celého programu. Opravdová odevzdanost BELS týmu rozvíjet jazykové znalosti a jejich schopnost plnit vše, co slíbili díky jejich průběžné podpoře, je z naší zkušenosti bezkonkurenční.

Jak může náš školicí program obchodní angličtiny obohatit vaši firmu zjistíte zasláním emailu na [email protected] or nebo nám zavolejte na 27555534.

Facebook Comments