4 zalety tablic interaktywnych w klasach – BELS Malta

Technologia wnosi świeże I kreatywne podejście do nauki w szkole językowej BELS.

Chcemy podziezlić się z Tobą sposobem, w jaki tablice inteaktywne wplynęły na środowisko klasy.

Ludzie uczą się na różne sposoby, ale wszyscy uczący mają jedną wspólną cechę. Wszyscy uczniowie uczą się lepiej, gdy są w pełni zaangażowani, a najlepszym sposobem na zaangażowanie uczniów jest nauczanie multisensoryczne. Tablice interaktywne ożywiają salę lekcyjną i ułatwiają uczenie się z wykorzystaniem wielu zmysłów. W związku z tym BELS Malta Szkoły Angielskiego posiadają interaktywne tablice we wszystkich klasach.

Po więcej informacji na temat kursów w placówkach BELS Malta Szkoły Angielskiego na Malcie i Gozo

W BELS Malta Szkoły Angielskiego zauważyliśmy znaczną poprawę jeśli chodzi o prowadzenie zajęć. Oto korzyści płynące z regularnego korzystania z tablic interaktywnych w BELS Malta Szkoły Angielskiego:

1. Ulepszona, uproszczona nauka

Korzystanie z interaktywnych tablic zwiększa zrozumienie i zapamiętywanie informacji przez uczniów. Przemawiają one do osób mających pamięć wzrokową jak i słuchową. Uczniowie, którzy łatwo się rozpraszają również pozostają skoncentrowani i zaangażowani. Jest to jeden z głównych powodów, dla których uczniowie chwalą interaktywne tablice w placówkach BELS Malta Szkoły Angielskiego na Malcie i Gozo.

2. Efektywne wykorzystanie czasu, lepsza informacja zwrotna

Zwiększona ilość materiałów wizualnych sprawia, że wszystko jest wyraźniejsze i prostsze, szczególnie dla osób o niskim poziomie zaawansowania (lub łatwo się rozpraszających). Nie ma potrzeby dyktowania odpowiedzi i znacznie mniej czasu poświęca się na poprawę błędów – dzięki temu, że materiały są wyświetlane, bardzo szybko można zidentyfikować tematy trudne do zrozumienia a następnie je ulepszyć.

3. Zwiększone uczestnictwo i współpraca

Oprócz mieszanej metody kształcenia, głęboko wierzymy w komunikatywne podejście do nauki w BELS Malta Szkoły Angielskiego. Interaktywne tablice umożliwiają komunikację podczas nauki, ponieważ uczniowie uczestniczą w zajęciach w większym stopniu. Nie muszą się martwić o robienie notatek; zdjęcia z tablicy można zapisywać w celu późniejszego wykorzystania. Dzięki temu uczniowie mogą być bardziej obecni i mogą stać się częścią procesu uczenia się, a nie być tylko odbiorcami lekcji.

4. Lekcje są bardziej elastyczne

Nauka nie ogranicza się tylko do treści podręcznika, bo może być on dla uczniów jedynym z wielu sposobów na naukę. Dzięki interaktywnej tablicy i łączu internetowemu nauczyciele dysponują nieograniczonymi zasobami edukacyjnymi. Lekcje mogą być ożywiane za pomocą wideo, zdjęć, dźwięków oraz prezentacji, które są istotne dla danego tematu.

Po więcej informacji na temat kursów w placówkach BELS Malta Szkoły Angielskiego na Malcie i Gozo zapraszamy do kontaktu [email protected].

Facebook Comments