Zampa Debattista – kameralna firma rachunkowa przeszła szkolenie w BELS potrzebne do swoich międzynarodowych przedsięwzięć. Zgodnie z proaktywną polityką firmy, skontaktowali się z nami, aby pomóc zespołowi osiągnąć doskonałe wyniki.

Ściśle współpracowaliśmy z całym zespołem, aby podnieść ich umiejętności w zakresie profesjonalnego i spójnego przedstawiania danych zróżnicowanej grupie odbiorców. Po zapoznaniu się z procedurami i członkami zespołu, opracowaliśmy program szkoleniowy, który następnie dopracowaliśmy przy udziale kluczowych przedstawicieli firmy

Zapewniliśmy kompleksowe szkolenie obejmujące wszystko, od pisania raportów wewnętrznych, po prezentacje na międzynarodowych konferencjach. Podczas naszych szkoleń regularnie dostarczaliśmy pracownikom i liderom zespołów raporty z postępów oraz na bieżąco ocenialiśmy potrzeby edukacyjne w miarę postępów.

Poniżej co Zampa Debattista miała do powiedzenia na temat cih doświadczenia w BELS

Co sprawiło, że zdecydowaliście się  na kursy binzesowego języka angielskiego?

Szkolenia Zampa Debattista i BELS for Business English

Praca w środowisku wielojęzycznym to duże wyzwanie, szczególnie w dziedzinie skutecznej i dokładnej komunikacji. Zauważyliśmy niechęć i brak pewności siebie ze strony naszych pracowników, którzy mieli za zadanie przedstawiać prezentacje różnym odbiorcom. Albo  zajmowało im to zbyt wiele czasu i nie okazali przy tym pewności siebie.

Dalczego wybraliście BELS?

Aby znaleźć  idealnego dostawcę szkoleń z zakresu angielskiego biznesowego, musieliśmy zaangażować firmę, która odpowiadałaby zarówno naszym potrzebom akademickim, jak i zawodowym w zakresie komunikacji ze współpracownikami i partnerami w środowisku korporacyjnym, w którym głównym językiem był angielski. BELS jest średniej wielkości firmą i poświęca czas i energię, aby zaspokoić nasze specyficzne potrzeby. Zarówno zespół akademicki, jak i kadra zarządzająca okazali się kompetentni i bardzo zaangażowani w zapewnianie spersonalizowanej i doskonałej obsługi.

BELS poinformował nas również o tym, że szkolenie z angielskiego biznesowego nie jest „uniwersalne”. Każdy uczestnik miał swoje własne cele rozwoju zawodowego, które należało uwzględnić w programie szkoleniowym. Znaczenie oceny celów uczestników, zarówno pod względem językowym, jak i zawodowym, było ważnym czynnikiem decydującym o wyborze BELS do naszego programu szkoleniowego

Jak przebiegła nauka w BELS?

Głównymi obszarami, na których chcieliśmy się skupić, była dokładna i profesjonalna prezentacja danych. Wszystkie elementy naszego życia zawodowego, od tworzenia sieci kontaktów, pisania raportów do prezentacji na konferencjach międzynarodowych, były omawiane podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Zastosowane było interaktywne i skoncentrowane na uczniach podejście. Nasi pracownicy przez cały czas aktywnie uczestniczyli i w zadaniach. Zadania oparte były na rzeczywistych sytuacjach zawodowych, które pojawiają się codziennie w naszych biurach.

Jakie zauważyłeś korzyści podczas kursów z BELS?

Zauważyliśmy wzrost pewności siebie u wszystkich grup uczestników, którzy brali udział w programie szkoleniowym.

Po kursie nasi pracownicy wykazują również większą gotowość do wykonywania zadań w języku angielskim, a także uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach, gdyż są już wyposażeni w narzędzia językowe niezbędne do skutecznego nawiązywania kontaktów i komunikacji. Są również bardziej efektywni.

Skorzystaliśmy na zwiększeniu jasności celów w poszczególnych działach – oprócz korzyści, które jesteśmy teraz w stanie zapewnić naszym klientom w zakresie dostosowywania naszych usług do potrzeb każdego klienta.

Dwóch uczestników wyróżniało sie, ponieważ potrzebowali bardziej indywidualnej uwagi. Widzieliśmy, jak jeden z nich wykroczył poza naturalną tendencję do nie wyrażania swojej opinii na spotkaniach personelu, woląc zamiast tego komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po kursie wykazał znacznie wyższy poziom interakcji ze swoimi kolegami, ponieważ jest teraz wyposażony w narzędzia do pewnej siebie i efektywnej prezentacji.

W innej sytuacji jeden z naszych pracowników miał indywidualne lekcje dotyczące umiejętności pisania. Jedna z jego lekcji koncentrowała się na łącznikach zdania. Wydrukował arkusz i przykleił go do biurka, aby patrzeć na niego za każdym razem, gdy pisał formalne e-maile lub raporty – uznał to za bardzo przydatne i poprawiło to jego umiejętności pisania i wydajność.

Czy poleciłbyś BELS?

Bazując na pozytywnych wynikach, które przyniosły nasze inwestycje w ten program szkoleniowy, bez wahania polecamy BELS innym lokalnym firmom. Doceniamy poświęcony czas, cierpliwość i proaktywność podczas całego procesu nauczania. Niesamowite bylo też prawdziwe zaangażowanie zespołu BELS w rozwój języka i ich zdolność do spełniania obietnic poprzez ciągłe wspieranie uczniów.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dostosowane do potrzeb szkolenie z języka angielskiego biznesowego może pomóc Twojej firmie, wyślij nam e-mail na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 27555534.

Facebook Comments